Po stopách Slovanů

Bazilika sv. Mikuláša Trnava

Pozrite sa na video

Bazilika sv. Mikuláša

Od počiatkov Trnavy predstavuje farský kostol sv. Mikuláša hlavný mestský chrám. Význam tohto chrámu symbolicky odzrkadľuje i jeho dominantná poloha na najvyššom mieste historického jadra mesta. Počas výstavby gotického trojlodia, začatej kedysi po roku 1325, bol odstránený starší románsky predchodca, ku ktorému sa viaže najstaršia zachovaná písomná zmienke o Trnave. Výstavba najväčšej sakrálnej stavby v Trnave aj okolí bola zavŕšená bezmála po sto rokoch priebežných prác, dakedy v prvej tretine 15. storočia.

Aj dnes ešte môžeme obdivovať fresky z tohto obdobia v chrámovej predsieni, gotické portály či kružbové okná, listové svorníky klenieb ukrývajúce ľudské tváre, malú kamennú krstiteľnicu či zvon sv. Štefana v jednej z veží. Prestíž farského kostola sa neskôr znásobila v období tureckej expanzie do Uhorska, keď sa na pomerne dlhé obdobie (1543 – 1820) stal zároveň aj hlavným katedrálnym chrámom tu dočasne pôsobiacich ostrihomských arcibiskupov, ktorých pripomínajú krásne kamenné epitafy. V roku 2008 bol farskému kostolu sv. Mikuláša udelený čestný titul Bazilika minor a stal sa Mariánskym pútnickým miestom Trnavskej arcidiecézy.

Čo tu môžete navštíviť?

Natočilo sa o Trnave

Bazilika sv. Mikuláša

Vypočujte si audio nahrávku

Bazilika sv. Mikuláša

Pozrite sa na video

Stredoveká Trnava

Pozrite sa na video

Informácie z historie

dejiny z Trnavy

Viditeľný urbanistický rozkvet Trnavy nastal v 14. storočí. Vznikali viaceré sakrálne objekty, medzi ktorými vynikal kolosálny dóm sv. Mikuláša umiestnený vo východnej časti centra mesta, na mieste najstaršieho predmestského osídlenia a križovatke dôležitých obchodných ciest.

Kde získať turistické informácie?

Kontakty

V Trnave sa nachádza jedno turistické informačné centrum, kde je možné získať informácie o pamiatkach v celom meste a regióne. Pre získanie viac informácií o bazilike sv. Mikuláša pridávame kontakt na faru.

Turistické informačné centrum - Región TRNAVA (TIC)

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
tel. +421/ (0)33/ 3236 440
e-mail: info@trnavatourism.sk
web: www.regiontrnava.sk

Farnosť Trnava-mesto – sv. Mikuláša

Mikuláša Schneidera Trnavského 3 917 01 Trnava
tel. +421 033/593 10 81
e-mail: farnost.trnava@abu.sk
web: www.faratrnava.sk

Ako sa dostať k bazilike?

V blízkosti mesta vedie diaľnica D1, v meste rýchlostná cesta R1. Trnavou prechádza železničná trať Bratislava – Žilina. Nachádza sa tu autobusová stanica. V meste premáva MHD. V Trnave sa nachádza niekoľko platených parkovísk, kde môžete zaparkovať a ďalej si vychutnávať krásy mesta pešo. Parkoviská sú rozdelené do 3 zón: zóna A, zóna B, zóna C. Zóna A sa nachádza v historickom centre. Lístky si môžete zakúpiť v parkovacích automatoch, ktoré sú rozmiestnené po meste. Ak zaplatíte sms správou, cena sa navýši. Zóna B je ďalej od centra. Patrí sem parkovisko na Kollárovej (oproti parným kúpeľom), Hospodárskej a Rybníkovej ulici (pri športovej hale Slávia). Zóna C je parkovací priestor na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja a budove Daňového úradu.

Tipy na ubytovanie?

Trnava ponúka veľké množstvo ubytovacích kapacít od hotelov po lacné ubytovanie. Preto odkazujeme na web www.regiontirnavia.sk, ktoré sa venujúci možnosťami ubytovanie v Trnave a v jej okolí.

Sledujte nás na sociálních sítích:

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

Web: www.cyril-methodius.cz
E-mail: info@cyril-methodius.cz
Telefon: +420 577 043 907

© Copyright 2021, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – všechna práva vyhrazena

cs_CZČeština