Po stopách Slovanov

HRADIŠTĚ SV. HYPOLITA ZNOJMO

Podívejte se na video

Znojmo-Hradiště

Starobylá osada Hradiště leží na vrcholu nápadné a strategicky významné skalní ostrožny na SZ okraji města Znojma, v malebném přírodním rámci CHKO Podyjí. V jejím centru se rozkládají prostorné budovy proboštství Křížovníků s červenou hvězdou a kostel sv. Hypolita, který dal i jméno první osadě.

Ostrožna, dosahující výšky 332 m n. m., se vypíná přímo naproti znojemskému hradu a od města je na severovýchodě oddělena hluboce zaříznutým, romantickým údolím Gránického potoka. Její jižní svahy se zase strmě sklánějí k řece Dyji a na jihozápadě do údolí potoka Pivovarského. Pouze od SZ je otevřena do mírně zvlněného terénu a tedy poměrně dobře přístupná. Hradiště je místem s více než tisíciletou historií. Nabízí cenné architektonické památky, nádhernou přírodu, úchvatné vyhlídky do okolní krajiny a v létě také návštěvu archeologických výzkumů. Prochází jím několik turistických stezek a frekventovaná cyklostezka Podyjím.

Co na Hradišti můžete navštívit?

Natočilo se o Znojmě

Velkomoravské hradiště

Poslechněte si

Královské město ZNOJMO

Podívejte se na video

Znojmo - bude Vám chutnat navždy!

Podívejte se na video

Informace z historie

Dějiny hradiště

Významný velkomoravský hrad na Hradišti u Znojma, vypínající se ve stometrové výšce nad hluboce zaříznutými údolími řeky Dyje a Gránického potoka, byl patrně již na přelomu 8. a 9. století opevněn až deset metrů vysokým pásem silného kamenohlinitého opevnění s vnějším příkopem. Tato mocná hradba obklopila celé tehdejší sídliště o výměře přes dvacet hektarů. Uvnitř bylo velkomoravské město rozděleno na dvě části další hradbou. Zbytky opevnění, které v 1. polovině 10. století zakusilo krutost maďarských kočovných hord, se dodnes dochovaly v podobě zemitého valu na severním okraji Hradiště nad srázem do Gránického údolí.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Nadační fond svatého Hypolita

Poříčí, 603 00 Brno
tel. +420 543 129 537
e-mail: BohuslavKlima@seznam.cz
web: www.znojmo-hradiste.wz.cz

Turistické informační centrum Znojmo

Hradní, 66901 Znojmo
tel. +420 515 261 668
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz
web: www.znojemskabeseda.cz

Turistické informační centrum Znojmo

Obroková 2/10, 66902 Znojmo
tel. +420 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
web: www.znojemskabeseda.cz

Jak se dostat do Znojma-Hradiště?

Autobusem: Linky IDS JMK č. 801 (jen na Hradiště) a č. 817 (dále přes Mašovice až do Čížova) vyjíždějí od vlakového nádraží ve Znojmě a přes centrum města pokračují ulicí Pražskou, kde odbočují na Hradiště.
Autem: Hradištěm prochází vedlejší silnice ze Znojma na Mašovice a Podmolí. Tato silnice odbočuje ve Znojmě z ulice Pražské (součást hlavního tahu Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava).
Na kole: Obcí prochází značená cyklotrasa č. 5000 ze Znojma, která pokračuje ve dvou větvích buďto přes Králův stolec nebo přes Mašovice dále do Podmolí, kde se napojuje na hustou síť cyklostezek v Národním parku Podyjí. Přes Hradiště je také veden cyklistický okruh Trasa šesti městy.
Pěšky: Na Hradiště směřuje ze Znojma (od hradu) zelená turistická značka, která nejprve sestupuje lesoparkem do Gránického údolí a pak strmě stoupá po křížové cestě na Hradiště. V Gránickém údolí se od zelené odděluje žlutá značka, která na Hradiště stoupá mírnějšími serpentinami nad údolím Dyje. Obě značky z Hradiště pokračují dvěma různými cestami na Králův stolec. Odtud pokračuje už jen zelená značka, a sice k Andělskému mlýnu nedaleko Mašovic, kde křižuje další turistickou trasu. Odtud je proto možné pokračovat buď dále po zelené zpět směrem ke Znojmu pod Cínovou horu, nebo do Podmolí k husté síti turistických tras Podyjím.

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

Web: www.cyril-methodius.cz
E-mail: info@cyril-methodius.cz
Telefon: +420 577 043 907

© Copyright 2021, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – všechna práva vyhrazena

sk_SKSlovenčina