Po stopách Slovanov

Hradisko sv. Klimenta

Podívejte se na video

Hradisko sv. Klimenta

Výšinné opevněné hradisko a jedno z nejstarších poutních míst, jež je hluboce spjato s moravskou historií. Doklad velkomoravského výšinného opevněného sídliště s dochovanými relikty opevnění, osídleného nejpozději od pol. 9. stol., je kulturní památkou.

Hradisko se nachází přibližně 17 kilometrů západním směrem od Starého Města a bylo vybudováno na jednom ze zalesněných kopců jihozápadní části Chřibů, v blízkosti někdejší staré kupecké cesty, která spojovala oblast Středního Pomoraví s Brněnskem a je opředeno mnoha pověstmi, z nichž nejznámější je spjata s cyrilometodějskou tradicí. Pravděpodobně zde stával kostel a klášter. V roce 1421 byl církevní komplex vypálen husity a od 16. století je místo pusté.
Dnes zde uvidíte pozůstatky valů a příkopů opevňující celé hradisko.

Co zde můžete navštívit?

Natočilo se o hradisku

Zastavení na Klimentku

Poslechněte si audioreportáž

Chřiby - skvělý den

Podívejte se na video

Informace z historie

Dějiny hradiska

Hradisko na kopci sv. Klimenta bylo známo již v pravěku, archeologickými výzkumy je prokázáno osídlení trvající od 9. století do konce 15. století. Výhodně situovanou a dobře chráněnou polohu na staré obchodní stezce, která spojovala Pomoraví s Brněnskem, využili již osadníci v době Velkomoravské říše (9. století). Podle pozdější tradice zde dokonce zbudovali kostelík, v němž byly uloženy ostatky sv. Klimenta do doby, než je sv. Konstantin a Metoděj přenesli do Říma.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Městys Osvětimany

Osvětimany 350, PSČ 687 42
tel. +420 724 301 812
e-mail: starosta@osvetimany.cz
web: www.osvetimany.cz

Turistické informační centrum Koryčany

Náměstí 401, 76805 Koryčany
tel. +420 775 610 564
e-mail: prokesova@korycany.cz
web: turisticke-informacni-centrum-korycany7.webnode.cz

Jak se dostat k hradisku?

K hradisku se nejsnáze dostaneme, když zaparkujeme auto na parkovišti u Křížku odkud se dá jít jak k hradisku, tak ke zřícenině hradu Cimburk nebo ke skalním útvarům Kozel a Kazatelna. Chceme-li se dostat na hradisko sv. Klimenta, vydáme se po žluté turistické značce. Jdeme lesem 1,5 km k rozcestníku Svatý Kliment (rozc.). Zabočíme doprava a asi po 200 metrech do kopce přijdeme k archeologické vykopávce a kapli sv. Klimenta.

Sledujte nás na sociálnych sieťach:

Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

Web: www.cyril-methodius.cz
E-mail: info@cyril-methodius.cz
Telefon: +420 577 043 907

© Copyright 2021, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – všechna práva vyhrazena

sk_SKSlovenčina