Po stopách Slovanů

HRADISKO POBEDIM

Podívejte se na video

Hradisko Pobedim

Slovanské nížinné hradisko s pohrebiskom, archeologická lokalita z 9. storočia. Hradisko sa nachádzalo juhozápadne od dnešnej dediny, jeho rozloha bola dovedna asi 8 ha. Pôvodne sa nachádzalo v močaristom prostredí, ktoré bolo pred začatím archeologických prieskumov v roku 1959 odvodnené.

Obytnými stavbami boli jednoduché zemnice s kamennou pecou v jednom rohu. V okolí hradiska sa nachádzali početné sídliská., na niektorých bola doložená kováčska dielňa. Hradisko patrilo k významným mocenským miestam, ktoré malo dôležitú organizačno-správnu, obchodnú a výrobnú funkciu. V obci sa nachádza miestne múzeum v Roľníckom dome, ktorý je dobovo zariadený. Okrem historického nábytku v ňom možno nájsť ľudové odevy, pracovné náradie či kolekciu tradičnej keramiky.

Čo tu môžete navštíviť?

Natočilo sa o hradisku

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI (1/2)

Pozrite sa na video

STOPY DÁVNEJ MINULOSTI (2/2)

Pozrite sa na video

Informácie z historie

DEJINY Z HRADISKA

Pobedim je známou archeologickou lokalitou. Najvýznamnejším objavom bolo odkrytie slovanského hradiska z obdobia Pribinovho kniežatstva. Najstaršie osídlenie Pobedima pochádza z mladšej a neskorej dobe kamennej, kedy sa v chotári obce usadili prví roľníci.

Kde získať turistické informácie?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Obec Pobedim

Pobedim 255, 91623 Pobedim, Slovensko
tel: +421 032/77 941 73
e-mail: obec.pobedim@pobedim.sk
web: pobedim.sk

Piešťanské informačné centrum

Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany, Slovensko
tel. +421 33 / 771 96 21
e-mail: info@pic-piestany.sk
web: www.pic-piestany.sk

Ako sa dostať ku hradisku?

Obec Pobedim leží cca 10 km severne od Piešťan. Cez obec neprechádza síce žiadna turistická ani cyklistická trasa (tá prechádza cez obec Očkov, z ktorej je možné odbočiť smerom k Pobedimu). Lokalita sa nachádza juhozápadne od obce, tento priestor je doposiaľ poľnohospodársky využívaný.

Sledujte nás na sociálních sítích:

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

Web: www.cyril-methodius.cz
E-mail: info@cyril-methodius.cz
Telefon: +420 577 043 907

© Copyright 2021, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – všechna práva vyhrazena

cs_CZČeština