Nezařazené

Hradisko Pobedim

HRADISKO POBEDIM Podívejte se na video Hradisko Pobedim Slovanské nížinné hradisko s pohrebiskom, archeologická lokalita z 9. storočia. Hradisko sa nachádzalo juhozápadne od dnešnej dediny, jeho rozloha bola dovedna asi 8 ha. Pôvodne sa nachádzalo v močaristom prostredí, ktoré bolo pred začatím archeologických prieskumov v roku 1959 odvodnené. Obytnými stavbami boli jednoduché zemnice s kamennou […]

Hradisko Pobedim Read More »

Hradisko Mesciská, Pružina

HRADISKO MESCISKÁ PRUŽINA Podívejte se na video Hradisko Mesciská Hradisko sa preslávilo hromadným nálezom železných predmetov, ktorý patrí do vyspelého veľkomoravského obdobia z druhej polovice 9. storočia. V tesnej blízkosti osady Riedka sa nachádzajú dve samostatné sídliská, kde sa našlo množstvo črepov z obdobia Veľkej Moravy, ale aj púchovskej kultúry. Názov hradiska pochádza zrejme z

Hradisko Mesciská, Pružina Read More »

Hradisko Majcichov

HRADISKO MAJCICHOV Pozrite sa na video Hradisko Majcichov Lokalita sa nachádza severovýchodne od obce pri malom hájiku (Vlčkovský hájik). Má podkovovitý až oválny tvar, a bola umiestnená na miernej vyvýšenine na ľavom brehu rieky Dudváh. Majcichov sa veľkými písmenami zapísal do histórie Veľkej Moravy. V tom období tu existovalo hradisko s dôležitou obchodnou a správnou

Hradisko Majcichov Read More »

Hradisko Kostolec-Ducové

HRADISKO KOSTOLEC-DUCOVÉ Pozrite sa na virtuálnu prehliadku Hradisko Kostolec-Ducové Na okraji Považského Inovca, ktorý sa vypína nad obcou Ducové pri Piešťanoch stál kedysi opevnený dvorec veľkomoravského veľmoža. Toto miesto sa presne nachádza na skalnatom ostrohu Kostolec pri obci Ducové. Kostolec je veľkomoravské hradisko a významná archeologická lokalita. Vďaka výhodnému postaveniu v blízkosti dôležitých dávnovekých ciest sa lokalita

Hradisko Kostolec-Ducové Read More »

Hrad Branč

HRAD BRANČ Podívejte se na video Hrad Branč Zřícenina hradu se nachází na kopci Myjavské pahorkatiny nad podzámčí, místní částí obce Podbranč. Je rozdělen na dolní a střední hrad. Střední hrad je od dolního hradu oddělen výrazně suchou hlubokou příkopem a dělí se na severní nádvoří středního hradu a obytnou Palácové část. Po prejdení brány

Hrad Branč Read More »

Benediktinský klášter Rajhrad

Benediktinský klášter Rajhrad Podívejte se na video Benediktinský klášter v Rajhradě Benediktinský klášter v Rajhradě ukrývá ve svých zdech největší moravskou klášterní knihovnu s více než 65 tisíci knihami. Některé jsou starší než samotný klášter, založený Břetislavem I. okolo roku 1048. Vrcholné dílo středověkého písemnictví představují rukopisy spjaté s královnou Eliškou Rejčkou, druhou ženou krále Václava II.,

Benediktinský klášter Rajhrad Read More »

Bazilika sv. Mikuláša, Trnava

Bazilika sv. Mikuláša Trnava Pozrite sa na video Bazilika sv. Mikuláša Od počiatkov Trnavy predstavuje farský kostol sv. Mikuláša hlavný mestský chrám. Význam tohto chrámu symbolicky odzrkadľuje i jeho dominantná poloha na najvyššom mieste historického jadra mesta. Počas výstavby gotického trojlodia, začatej kedysi po roku 1325, bol odstránený starší románsky predchodca, ku ktorému sa viaže

Bazilika sv. Mikuláša, Trnava Read More »

Bazilika Sedembolestnej Panny Marie, Šaštín-Stráže

BAZILIKA SEDEMBOLESTNEJ PANNY MARIE ŠAŠTÍN-STRÁŽE Pozrite sa na video Šaštín-Stráže Obec Šaštín-Stráže je na Slovensku i v zahraničí známa predovšetkým ako pútnické miesto, do ktorého sa kvôli soche Panny Márie oddávna schádzali ľudia zo širokého okolia. Po kanonickom vyšetrení vyhlásili šaštínsku sochu Panny Márie za zázračnú, čo dekrétom potvrdil aj pápež Urban VIII. V roku

Bazilika Sedembolestnej Panny Marie, Šaštín-Stráže Read More »

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen Modrá Podívejte se na video Archeoskanzen Modrá Archeologický skanzen v Modré představuje opevněné sídliště z doby Velké Moravy (9. století) s hradbami, obydlími, dílnami, hospodářskými stavbami i paláci knížat a biskupů zbudovanými na podkladě skutečných archeologických nálezů, z nichž některé pocházejí přímo z plochy archeoskanzenu. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami,

Archeoskanzen Modrá Read More »

Archeopark Chotěbuz-Podobora

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ-PODOBORA Podívejte se na video Chotěbuz-Podobora Ve zdejších lesích se na vyvýšeném návrší rozkládalo hradiště, které kdysi z jedné strany chránila řeka Olše a z druhé strany příkop a strmé srázy. Opevněné sídlozde bylo poprvé vybudováno v pozdní době bronzové a starší době železné, zvanétéž halštatské. O několik set let později ho na témže

Archeopark Chotěbuz-Podobora Read More »

cs_CZČeština