Putujme bez hranic
po stopách slovanského dědictví

Výlety s tajenkou pro všechny generace!

Příběh

Před více jak tisíci lety, v dávném středověku, se začal psát jeden velký příběh evropské historie. Koneckonců, píše se dodnes. Byzantský císař vládnoucí v Konstantinopoli vyslyšel žádost moravského knížete Rostislava a vyslal geniální bratry, Konstantina (Cyrila) a Metoděje, aby mezi starými Slovany šířili úctu k sobě navzájem i k Bohu. Ale ne v latině jako kněží přicházející do středu Evropy ze západu, ale v jejich rodném jazyce – staroslověnštině, které všichni rozuměli. S písmem vytvořeným pro Slovany – hlaholicí, přinesli tito vzdělanci i první zákony a překlady svatých knih (Písma). Slované tak udělali během několika let obrovský skok ve vývoji své kultury a upevňovali své mocenské centrum, později nazvané Velkou Moravou. Ta v 10. století zanikla, ale její odkaz žije v krajině dál, vydejte se po jeho stopách.

Proč po stopách slovanského dědictví?

Naše historie je plná pokladů, které stojí za to objevovat. Památky nejsou jen svědky minulosti, promlouvají k nám neustále. Vydejte se po stopách tohoto příběhu na Moravě nebo západním Slovensku, navštivte památná místa, odpovídejte na kvízové otázky a luštěte tajenku psanou hlaholicí. Poznávejte odkaz Velké Moravy, odkaz našich předků.

  • Rádi objevujete známá i méně známá místa společně s dětmi?
  • Chcete, aby vaše děti získaly nové vědomosti formou hry, zážitku a zábavy?
  • Přejete si, aby objevování velkomoravských a cyrilometodějských památek bavilo?

Sbírejte karty a razítka na vybraných místech a dozvíte se spoustu zajímavostí o památkách, splníte zábavné úkoly, vyluštíte tajenku a společně si vychutnáte atmosféru území, kde se odehrávaly počátky české i slovenské státnosti.

Co najdete na kartách?

Celkem je možné na vybraných místech nasbírat 32 karet velkomoravských a cyrilometodějských památek, z toho 17 památek na moravské straně a 15 památek na slovenské straně.

Karty jsou sběratelské a každou jednotlivou kartu můžete získat pouze při návštěvě památky v nejbližším informačním centru. Obálku na karty a pas pro sbírání razítek získáte pouze v TIC Velehrad nebo KIC Trenčín.

Každá karta obsahuje zajímavé informace o památce, jeden až tři úkoly, které je nutné vyřešit v místě památky a zároveň znak v hlaholici, který je potřebný pro vyluštění tajenky.

Pro milovníky omalovánek obsahuje každá karta černobílý obrázek památky, který si děti mohou dle vlastních představ vymalovat.

Každá karta památky obsahuje piktogramy služeb včetně názvu, které se v blízkosti památky nachází, a které je možné návštěvníkem využít.

Ukázka karet

Jaká místa navštívíte?

Vydejte se po stopách příběhu Slovanů na 17 míst na Moravě nebo 15 míst na západním Slovensku, sbírejte speciální karty, zkuste odpovědět na kvízové otázky a vyluštit tajenku psanou hlaholicí. Celkem je možné nasbírat až 32 karet památek. Navštívíte lokality velkomoravské, tj. bývalá slovanská hradiště, archeoparky apod. a také sakrální památky a poutní místa, kde je cyrilometodějská tradice oslavována.

Kde karty získat?

Karty jsou sběratelské a každou kartu můžete získat pouze při návštěvě památky v nejbližším informačním centru, na obecním úřadě či recepci. Obálku na karty, pas pro sbírání razítek a kartu pro zápis tajenky získáte pouze v TIC Velehrad nebo KIC Trenčín.
Upozornění: Karty budou rozváženy na jednotlivá místa během ledna – března 2022, před hlavní turistickou sezónou. Klikněte na tlačítko níže a získáte přehledný seznam míst, kde je možné karty vyzvednout.
Každá karta obsahuje zajímavé informace o památce, kvízové úkoly, které je doporučeno vyřešit v místě památky a zároveň znak v hlaholici, který je potřebný pro vyluštění tajenky.

Jak vyřešit kvízové úkoly na kartách?

Každá karta obsahuje kromě písmena v hlaholici také tři kvízové otázky. Jejich řešení je pro každého zábava. Většina úkolů je sestavena tak, aby byl řešitel přítomný na místě, kde se památka nachází. Poté už stačí památku projít a hledat řešení kvízové otázky, případně najít pomoc na internetu. Po vyřešení úkolu se můžete vrátit zpět do místa, kde se vydávají karty. Budou-li otázky správně vyřešeny, můžete si narazit v místě vyzvednutí karty razítko do zvláštního pasu.

Tajenka

Tajenku lze vyluštit sbíráním jednotlivých karet na 17 moravských nebo 15 západoslovenských lokalitách. Každá karta obsahuje znak hlaholice a pořadové číslo. Vyluštíte ji přepisem textu z hlaholice do češtiny nebo slovenštiny. Tajenka na moravské straně je mírně odlišná od tajenky na slovenské straně.
Jakmile ji vyluštíte, předložte kartu nebo mobilní aplikaci s vyluštěnou tajenkou na Moravě v Turistickém informačním centru na Velehradě nebo na Slovensku v Kulturně-informačním centru Trenčín a získáte malou odměnu.

Příběh k tajence v hlaholici

Tajenka se váže k životu Konstantina, který na sklonku svého života vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril. Jeho příběh začal v láskyplném prostředí jeho rodiny, kam se narodil jako poslední, nejmladší ze 7 dětí a kde vyrůstal se starším bratrem Michalem, který později jako mnich přijal jméno Metoděj. Doma slýchával Konstantin kromě řečtiny i slovanskou řeč (ať už to bylo od matky či chůvy) a snil svůj sen, že Slovanům jednou přiblíží Boha. Konstantin byl nesmírně nadaným dítětem a postupně se stal jedním z největších vzdělanců své doby. Začali mu proto říkali Filozof. Dokonce působil na dvoře byzantského císaře Michaela III. v konstantinopolské knihovně věhlasného chrámu Hagia Sofia. Díky diplomatickým zkušenostem a širokým vědomostem byl se svým bratrem Metodějem vyslán císařem na Velkou Moravu. Konstantin pro Slovany vytvořil originální písmo hlaholici, ve které také napsal první slovanské knihy. Slovany tak naučil číst a psát v jejich rodném jazyce, kterému dnes říkáme staroslověnština. Díky své moudrosti dokázal dokonce se svým bratrem Metodějem dosáhnout u papeže v Římě schválení slovanské bohoslužby, čímž Slovany pozvedl mezi kulturní národy. Tím se splnil Konstantinův dětský sen. Pro své chatrné zdraví záhy zemřel a byl pochován v chrámu sv. Klimenta nedaleko římského Kolosea. Tam se jeho velikosti chodí dodnes klanět zástupy lidí. Jeho příběh se naplnil, protože nepřestal naslouchat svému srdci.

Je aktivita časově omezená?

Není, navštěvovat místa lze po celý rok. Doporučujeme si ovšem předem zjistit otevírací dobu místa, kde lze chybějící kartu získat. Seznam míst bude zveřejněn na této stránce během března 2022.

Aplikace.png

Stahujte mobilní aplikaci

Sbírejte karty a razítka na vybraných místech a dozvíte se spoustu zajímavostí o památkách, splníte zábavné úkoly, vyluštíte tajenku a společně si vychutnáte atmosféru území, kde se odehrávaly počátky české i slovenské státnosti.

rect2443

Připravila Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. (IČ 02057531) v rámci projektu „Cyrilometodějská stezka – živé kulturní dědictví“ realizovaného z Fondu malých projektů spolufinancovaného programem Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a Zlínským krajem.

Logo-Putujmebezhranic02

Sledujte nás na sociálních sítích:

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

Web: www.putujmebezhranic.cz
E-mail: info@cyril-methodius.eu
FCB: @putujmebezhranic
Telefon: +420 577 043 907

© Copyright 2021, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – všechna práva vyhrazena

cs_CZČeština